اعضای هیئت مدیره

لیلا ماله‌میر چگینی

لیلا ماله‌میر چگینی

مدیر عامل
شادمهر راستین

شادمهر راستین

رئیس هیئت مدیره
سید رزگار پوراحمدی

سید رزگار پوراحمدی

عضو هیئت مدیره