ششمین همایش مکمل‌های غذایی ورژیمی Featured

همیت مصرف مکمل‌های غذایی و رژیمی با توجه به گروه‌های سنی مختلف و تجویز منطقی آن‌ها توسط متخصصان باعث شد تا موسسه رسایش با درک حساسیت این موضوع، از سال 1392 با حمایت و همکاری سندیکای تولیدکنندگان مکمل­‌هایی رژیمی غذایی ایران، اتحادیه‌­ی واردکنندگان مکمل­‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سالانه اقدام به برگزاری سلسله همایش‌های مکمل‌های غذایی، رژیمی و دارویی متناسب با محورهای تخصصی این حوزه کند. ششمین دوره این همایش در تاریخ 29 تا 31 خرداد 1397 در مرکز همایش ­های بین­ المللی هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد..

اهمیت مصرف مکمل‌های غذایی و رژیمی با توجه به گروه‌های سنی مختلف و تجویز منطقی آن‌ها توسط متخصصان باعث شد تا موسسه رسایش با درک حساسیت این موضوع، از سال 1392 با حمایت و همکاری سندیکای تولیدکنندگان مکمل­‌هایی رژیمی غذایی ایران، اتحادیه‌­ی واردکنندگان مکمل­‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سالانه اقدام به برگزاری سلسله همایش‌های مکمل‌های غذایی، رژیمی و دارویی متناسب با محورهای تخصصی این حوزه کند. ششمین دوره این همایش در تاریخ 29 تا 31 خرداد 1397 در مرکز همایش ­های بین­ المللی هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

برگزارکننده و مجری: موسسه رسایش

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.