اصفهان فارما

اصفهان فارما (2)

گزارشی از ظرفیت‌های‌ اصفهان در گردشگری سلامت هم سیاحت است هم سلامت

Written by

صنعت گردشگری پدیده‌ای است که از گذشته‌های دور مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به نقش قابل توجه‌ای که در پویایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، از آن به عنوان « صادرات نامرئی » صحبت می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند صنعت گردشگری تا سه سال آینده ( 2020) به یکی از سودآورترین صنایع جهان تبدیل خواهد شد.

Read more...

ضرورت تمرکززدایی فعالیت‌های دارویی از پایتخت اصفهان یکی از قطب‌های داروسازی ایران

Written by

 

 

یکی از نقد‌های کارشناسان صنعت، تمرکز بیش از حد صنایع در پایتخت است که در همین راستا، بسیاری از فعالان صنایع مختلف در استان‌های مختلف ایران، درخواست تمرکززدایی فعالیت‌های صنعتی از پایتخت را دارند. مهم‌ترین دغدغه آن‌ها نیز برای این موضوع، اشتغال‌زایی در استان‌ها و پویایی کارخانه‌های مختلف در کشور است.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed