مروری بر طراحی سیستم‌های هوارسان (AHU) و هواساز ( HVAC)

دوره آموزشی دو  روزه "مروری بر طراحی سیستم ‌های هوارسان (AHU) و هواساز (HVAC) در صنایع داروسازی بر اساس راهنماهای بین المللی WHO, EU, PIC/S & ISO به همت کمیته علمی پژوهشی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 24 و 25 اردیبهشت ماه سال جاری در شرکت کارخانجات داروپخش برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری این دوره آموزشی  نمایشگاه جانبی سیستم‌های هوارسان و هواساز در شرکت کارخانجات داروپخش برگزار می‌شود.

تعریف اتاق/ یا فضای تمیز و استانداردهای مورد نیاز جهت طراحی و ایجاد آن، چگونگی کلاس‌بندی و پایش اتاق‌ها/ یا فضاهای تمیز (فراورده‌های دارویی استریل و غیراستریل) بر اساس میکرو ارگانیسم و ذره در راستای محافظت از کیفیت فراورده دارویی، اپراتورها و محیط زیست، کلیات طراحی سیستم‌های هواساز و اجزاء آن (مانند جنس یونیت، نوع فیلترها، کویل‌های سرمایشی و گرمایشی، انواع دمپرها و...) در فراورده‌های دارویی استریل، غیراستریل و پرخطر، انواع کانال‌های مورد استفاده (از لحاظ جنس و شکل)، انواع دریچه‌ها یا دیفوزرهای هوای ورودی و خروجی به اتاق‌ها/یا فضاهای تمیز (از لحاظ جنس، شکل و کاربرد) در سیستم هوارسان از عناوینی هستند که در روز اول این دوره آموزشی ضمن برگزاری پانل پرسش و پاسخ به آنها پرداخته خواهد شد.

علاوه بر این، چگونگی استانداردسازی سیستم هواساز بر اساس ISO 14644، مروری بر عملکرد سیستم‌های اتوماسیون جهت کنترل و پایش اتاق‌های تمیز (BMS, EMS) و چگونگی معتبرسازی آنها، مدیریت و یکپارچگی داده‌ها (Data integrity) در سیستم‌های داروئی با رویکرد احراز کیفیت سیستم‌های هواساز و احراز کیفیت سیستم‌های هواساز و اتاق‌های تمیز دیگر سرفصل‌های مورد نظر کمیته علمی- پژوهشی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برای بحث و تبادل نظر است که در روز پایانی دوره آموزشی "مروری بر طراحی سیستم های هوارسان (AHU) و هواساز (HVAC)  در صنایع داروسازی بر اساس راهنماهای بین المللی" مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

مجری: موسسه رسایش

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.